Personvernerklæring

Her kan du lese vår personvernerklæring.

Personvernerklæring for Gjendeosen Kiosk og Parkering

1  Innledning

Gjendeosen Kiosk og Parkering(«vi») tar ditt personvern på alvor. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson.  

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg og hva vi bruker de til

 

NETTSIDER OG COOKIES: 

For at vi skal kunne tilrettelegge våre nettsider slik at de oppleves som relevante, brukervennlige og aktuelle for publikum, samler vi inn enkelte opplysninger om våre brukere. Dette gjør vi gjennom samarbeidspartnere som sporer bruk av nettsiden gjennom bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Cookies er informasjonskapsel, en liten tekstfil med informasjon som lagres på datamaskinen din, og som et nettsted kan lagre og lese igjen. Ihht lov skal du som besøker en nettside informeres hvis nettsiden du besøker benytter cookies. Videre skal du gis mulighet til å forhindre at cookies lagres på din datamaskin.

Informasjonskapsler benyttes av tekniske grunner for nettstedets funksjonalitet, f.eks. for navigering og henting av skjema. Om du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler, må du stenge av funksjonen i sikkerhetsinnstillinger i nettleseren din. Dette medfører at funksjonaliteten på nettsiden kan bli begrenset. Les mer om cookies og hvordan du kan skru av disse hos nettvett.no: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

 • Tekstfilene brukes til analyser av trafikk og statistikk via Google Analytics. Vi kan analysere innsamlet data om hvordan publikum bruker nettsiden vår. All data er anonymisert og vi kan ikke bruke denne informasjonen til å identifisere deg.

Cookies oppbevares i et variert antall måneder avhengig av formålet med de forskjellige cookies. De fjernes automatisk når de utløper.

NYHETSBREV:

Ved å godta å motta nyhetsbrev fra oss vil du få tilsendt relevant info om våre aktiviteter til oppgitt epostadresse. Utover dette kan vi ved noen få anledninger sende deg spørreundersøkelser eller lignende.

For å kunne sende deg nyhetsbrev hentes og lagres følgende data om deg:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Eventuell annen segmentering som du selv samtykker til

Disse dataene lagres frem til en eventuell oppsigelse av abonnementet.

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er ditt samtykke. Dette kan når som helst trekkes tilbake.


ØVRIG KOMMUNIKASJON:

Vi har også tilgang til den informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss. Denne vil ikke bli brukt til annet enn å håndtere de henvendelser kommunikasjonen gjelder.

 

3.0 Hva bruker vi personopplysningene til

3.1 Tilby nettside:

Vi bruker opplysninger for å tilpasse våre nettsider til det tekniske utstyret du bruker. 

3.2 Opprette brukerkonto:

Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord.

3.3 Statistikk:

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss slik Google Analytics.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om bruk på nettsidene:Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 26 måneder.
 • Kommunikasjon:Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i opptil tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

 

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i erklæringen.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

8  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Gjendeosen Kiosk og Parkering
Telefon 
+47 95 45 17 43
Gjendevegen 231, 2683 Tessanden

KONTAKT